русский english turkey italy

 

Ekipman Belgelendirmesi

          NAKS sicilinde АЦСО-107  nolu,  АЦСО-107 "Güney Bölgesel Belgelendirme Merkezi № 3  NAKS" LTD. ŞTİ., РД 03-614-03 ( АЦСО-107 kaynaklı üretim için Ulusal Sertifikasyon Komitesine uygunluk belgesi, sertifika merkezinin faaliyet alanı, uygunluk belgesinin ekinde tanımlanmıştır) şartlarına uygun olarak kaynak ekipmanlarının sertifikasyonu için bir sertifika merkezi olarak kayıt edilmiştir).

АЦСО-107 Uyumluluk Sertifikasının geçerliliği 10.09.2014 ile 10.09.2017 tarihleri ​​arasındadır

Sertifikalı kaynak ekipmanı tipleri: Ark kaynağı ekipmanı - A; Gaz kaynağı için ekipman - B; Temas kaynağı için ekipman - C; Polimer malzemeler kaynağı ekipmanı -D.

Tehnik cihazlar grupları: ГДО, ГО, КО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, МО, КСМ, СК.

Kaynak ekipmanlarının sertifikasyonu hakkında genel bilgi.


РД 03-614-03'ye göre, 19.06.2003 tarihli Rusya'nın Gosgortechnadzor Kararı No 102 ile onaylanan"tehlikeli üretim tesisleri için teknik cihazların imalatı, montajı, onarımı ve yeniden inşasında kaynak teçhizatı kullanma prosedürü" ne göre ,tehlikeli üretim tesisleri için, teknik cihazların imalatı, kurulumu, onarımı ve yeniden yapılandırılmasında kullanılan kaynak ekipmanının sertifikalandırmasına, her sahiplik biçimindeki kuruluşlar ve işletmeler için zorunludur.

Kaynak ekipmanlarının sertifikalandırılması, kaynaklı eklemlerin imalat, montaj, tamir ve bakım işlemlerinde istenilen kaliteyi belirleyen çeşitli kaynak yöntemleri için belirlenmiş teknolojik özellikler sunma becerisini test etmek için yürütülür.

Kaynak ekipmanının sertifikalandırılması aşağıdaki test türlerini kapsar:

 • Özel , kaynak teçhizatının eksiksiz olduğunun doğrulanması ve temel teknik özelliklere, pasaport verilerine ve GOST gerekliliklerine uygunluğu da dahil olmak üzere, SO için güvenlik talimatlarının ve ND'lerin ve SO gereklerine uyumu doğrulama;
 • belirli bir kaynak türü için SO'nun özelliklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi de dahil olmak üzere pratik.

Kaynak ekipmanlarının sertifikasyon tipleri


АЦСО-107 , kaynak ekipmanlarının birincil, ek, periyodik ve olağanüstü sertifikasyonunu gerçekleştirir.

Birincil sertifika aşağıdakilere tabidir:

 • daha önce sertifikaldırılmamış kaynak ekipmanları;
 • bu üreticinin daha önce üretmediği kaynak ekipmanları;
 • ithal edilen kaynak ekipmanları.

İlk sertifikalandırma işlemini gerçekleştiren kaynak ekipmanları aşağıdaki durumlarda ek sertifikalandırmayı geçmek zorunda:

 • kullanım kapsamının tehlikeli üretim tesisleri için diğer teknik cihaz gruplarına genişletilmesi;
 • diğer kaynak yöntemleri için uygulama kapsamının genişletilmesi;;

Periyodik sertifikalandırma, her 3 yılda bir 'Onay Sertifikası'nın geçerliliğini uzatmak için yapılır (6 yıldan fazla SO için 1.5 yıl). Kaynak ekipmanı üreticisi (tedarikçisi) ve tüketici için gereklidir.

Rusya'nın Rostekhnadzor veya NAKS bünyesindeki sertifikalı kaynak ekipmanına haklı şikâyetlerin alındığı durumlarda olağanüstü bir değerlendirme yapılır.

Sertifikalandırma için gereken evraklar:

Kaynak ekipmanlarının АЦСО-107 sertifikalandırılması için РД 03-614-03 uyarınca başvuruyu ve gerekli evraklar gönderilir.

Sertifikalandırma başvurusunda aşağıdakiler belirtilmelidir:

 • müşteri-organizasyonunun adı;
 • Yasal adres;
 • testin gerçekleştiği bölgesinin gerçek adresi;
 • kaynak ekipmanının adı, ekipman tipi;
 • fabrika numarası;
 • Rusya Federasyonu uygunluk belgesi (varsa);
 • Sektörün baş kuruluşu tarafından verilen sertifika (varsa);
 • pasaport veya kaynak ekipmanları için işletme talimatları;
 • ekipmanın imalat tarihi (üretim yılı);
 • devreye alma tarihi;
 • müşterinin kurumun  envanter numarası;
 • kaynak ekipman sertifikası türü;
 • kaynak tipi (yöntem) (kaplama);
 • Tehlikeli teknik cihaz gruplarının kaynak esnasında kullanılan  sertifikalı kaynak ekipmanları ;
 • kaynaklı malzemeler grubu;
 • çalışma koşulları hakkında veriler (kapalı veya açık tesisler);
 • Müşterinin sorumlunun adı, görevi (mesleki kaynak eğitimin seviyesi III'ten düşük olmamalı).

Başvurya eklenecekler :

 

 • sertifikalı ekipman imalatçısının pasaportunun bir kopyası;
 • Rusya Federasyonu uygunluk belgesinin fotokopisi (varsa);
 • Sektörün ana kuruluşu tarafından verilen sertifikanın kopyası (varsa);
 • İşlenen kaynaklı derzler için teknolojik kartlar.

 

 АЦСО-107 başvuru ve belgelerin incelenmesine dayanarak bir sertifikasyon komitesi tayin eder. Değerleme komisyonu, sunulan belgelerin incelenmesini yapar ve esasen bir test programı hazırlar;Tehlikeli teknik cihazların belirli grupları için, tehlikeli üretim tesisleri için kaynak ekipmanlarının testlerini yapar; Kaynak ekipmanları için bir test raporu hazırlar.

 

Sertifikasyonun sonuçlarına dayanarak, NAKS через АЦСО-107 aracılığıyla, başvuran kuruluşuna, kaynak ekipmanlarının sertifika belgesini verir.

Sertifikada belirtilenler:

 • sertifikalandırma müşterisinin adı,yasal adres;
 • sertifikalandırılan ekipmanın kodu ve markası;
 • fabrika kodu;
 • kaynağın (kaplamanın) çeşidi (yöntemi);
 • İmalatı,onarımı  ve restorasyon esnasında tehlikeli teknik cihaz grubu; sertifikalı kaynak ekipmanlarının kullanımına izin verilmiştir;
 • Sertifikanın geçerlilik süresi.

Sertifika, NAKS Başkanı N.P Aleşin tarafından imzalanmaktadır.

АЦСО-107 aynı zamanda, kaynak ekipmanlarının sertifikasyonu için hazırlık aşamasında teknik, danışmanlık ve metodolojik yardım da sağlamaktadır.

Sertifikasyon için gerekli belgelerin listesi.

Kaynak teçhizatının sertifikasyonu için, müşteri aşağıdakileri sunmalıdır:

 1. Üreticinin yetkili bir temsilcisi tarafından temsil edilen kaynak ekipmanı imalatçısının sertifikasyonu için başvuru , Kaynak ekipmanı imalatçısının  sertifikasyonu için başvuru , Tüketicinin kaynak ekipmanlarının sertifikasyonu için başvuru;
 2. Üretici firmanın pasaportu dahil olmak üzere:
  • kaynak ekipmanının amacı ve kullanım alanı;
  • kaynak ekipmanının temel teknik özellikleri;
  • kaynak ekipmanının komplesi, cihazı ve çalışma prensibi;
  • elektrik, kinematik, pnömohidrolik şemaları ile birlikte kullanım kılavuzu;
  • karakteristik hatalar ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik yöntemler;
  • emniyetli çalışma ve emeğin korunması ile ilgili talimatlar.
 3. Uygunluk RF Sertifikası veya tasdikli kopyaları (varsa);
 4. Belgelendirme faaliyetlerini yürütme hakkı için vekaletname(kaynak ekipmanları üreticileri).
 5. Sektörün baş enstitüsü tarafından verilen kaynak ekipmanı türüne uygunluk belgesi (varsa).
 6. Kaynak ekipmanı durumunun kaydı, SO'nun doğrulama ve onarımı,kontrol-ölçüm cihazlarının doğrulanması ile ilgili verileri içerir.