русский english turkey italy

 

Personel Belgelendirmesi

"GÜNEY BÖLGESEL ANA BELGELENDİRME MERKEZİ №3 NAKS" 'kaynakçılar ve kaynak uzmanları sertifikasyon sisteminin gereksinimlerini karşılar ve  № ЮР-3ГАЦ numaralı olarak NAKS sicilinde kayıtlı.

Sertifikalandırma aşağıdaki alanlarda gerçekleştirilir:

Kaynakçıların (I seviye) ve kaynak üretim uzmanların (seviye II,III,IV) profesyonel hazırlığı ve sınav sorumluların " kaynakçılar ve kaynak üretim uzmanların sertifikalanmasına ilişkin  kuralların" (ПБ-03-273-99) gerekliliklerine  uygun olarak  ve "Kaynak üretim kaynakçıların ve uzmanların sertifikalanmasına ilişkin teknolojik düzenlemeler' (РД 03-495-02) sertifikalandırma" .

Tehlikeli teknik cihazlar grubu

 • PTO - Kaldırma ve taşıma ekipmanlar;
 • KO - Kazan ekipmanları;
 • GO-Gaz ekiprmanları;
 • NGDO - Petrol ve gaz üretim ekipmanları;
 • GDO - Madencilik ekipmanları;
 • OHNVP - Kimya, petrokimya, petrol arıtımı ve patlayıcı ve yangın tehlikeli sanayiler için ekipmanlar;
 • OTOG - Tehlikeli malların taşınması için teçhizat;
 • СК - İnşaat konstrüksiyonları;
 • MO - metalurjik ekipman;
 • KSM - çelik köprüler inşaatı.

Kaynak ve kaplama çeşitleri:

 • ААD - erimeyen elektrotlu otomatik argon ark kaynağı ;
 • ААDP - eriyen elektrotlu otomatik argon ark kaynağı ;
 • APG - aktif gazlar ve karışımlar çevresinde eriyen elektrodlu  otomatik kaynak;
 • AF - lehimli otomatik kaynak;
 • G- gaz kaynağı;
 • ZN - gömülü ısıtıcı (polimerik malzemeler) ile kaynak;
 • MADP - eriyen elektrotlu mekanik argon ark kaynağı;
 • ME - Aktif gaz ve karışımlar ortamında erimeyen elektrotlu mekanize kaynak;
 • MKG - Aktif gaz ve karışımlar ortamında kendini korumalı  toz telli mekanize kaynak;
 • MKK- kendini korumalı   toz telli mekanize kaynak;
 • ML - lehim altında yapılan mekanize kaynak;
 • NG-Isıtılmış gazlı kaynak (polimerik malzemelerin);
 • Nİ-ısıtılmış alet ile kaynak (polimerik malzemelerin);
 • MAA - erimeyen  elektrotlu manüel argon ark kaynağı ;
 • MAAK - manüel argon ark kaplaması ;
 • MA - elektrot kaplamalı manüel ark kaynağı ;
 • MAK - elektrot kaplamalı manüel ark kaplaması;
 • OTK - kendini korumalı toz telli otomatik kaynak;
 • Т - termin kaynağı;
 • E - ekstrüzyon kaynağı (polimerik malzemelerin).

Kaynak üretim alanında sertifika almak için, değerlendirilen her kişi için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • Kural' ın gerekliliklerine uygun olarak kurumsal antetli kağıt üzerinde sertifika başvurusu (başvuru, kuruluş tarafından bir giden belge olarak kaydedilmelidir); Dikkatinizi çekmek istiyoruz, ilk bilgi olarak bir uzmanın veya bir kaynakçının sertifikalandırması için  elektronik formda bir başvuru yapılabilir. Ancak tasdik belgelerinin kesinleşmesi için sertifika için başvuruda bulunulması durumunda tüm kurallara uygun olarak çıkarılan bir başvuruyu kağıt formunda (mavi bir mühür ve şirket yöneticisinin imzası ile birlikte) ibraz etmek gereklidir. Başvurunun alımından sonra belgelendirme için,metodolojik ve teknik destek için bir anlaşma yapılır.
 • Kurum tarafından onaylanmış eğitim belgesinin bir kopyası;
 • İst'hdam geçmişinin bir kopyası (yeterlidir), işletme tarafından onaylanmış veya şirketin personel departmanı tarafından onaylanmış bir işyerinden alınan bir belge;
 • Sağlık sertifikası (kaynakçılar için);
 • Kurumun onayladığı (uzmanlar için) devlet gözetim organlarının kuralları, normları ve talimatlarının bilgisi için sınavın geçtiğini onaylayan belgenin bir kopyası;
 • İki fotoğraf  3 × 4 cm Renkli;
 • Kişisel verilerin işlenmesine izin verme.

İşveren,  'GÜNEY BÖLGESEL ANA BELGELENDİRME MERKEZİ №3 NAKS'  LTD ŞTİ'ne adayı temsil eder ve onunla ilgili bilgilerin orijinal olup olmadığını doğrulamaktadır. Değerlendirilen her kişinin belgelerinin kopyaları, Müşteri tarafından veya orijinal belgelerin sunulması üzerine merkezde tadiklenir.

Sertifikaya katılırken, tasdik gerekli normatif ve teknik belgelerle sağlanmaktadır.

Sertifikalndırma prosedürü

Kaynak üretimi alanında mesleki eğitim almış, ПБ-03-273-99 seviyesi gereksinimleri, pratik becerilere  ve ilgili normatif evraklara sahip olanlar uzmanlar için sınavdan önce özel hazırlık yapılmaktadır.

Sınavdan (birincil, ikincil, periyodik ve olağandışı) önce özel eğitim  yapılmalıdır.

Özel eğitimin tamamlanmasının ardından, JUR-5 TsSP (Özel Eğitim Merkezi) Özel Eğitim Sertifikası yayınlar.

Kaynakçıların sertifikalandırılması( ПБ-03-273-99 ve РД 03-495-02) sertifikalı bir kaynakçı tarafından pratik, genel ve özel muayene teslimini içerir.

Sertifikalandırma, kaynakçının pratik sınavların geçmesiyle başlar. Kaynakçı pratik sınavı geçmediği durumda, ileri sınavlara geçmesine izin verilmez ve sertifikayı geçmediği düşünülür.

Kaynak uzmanlarının sertifikalandırılması, genel ve  özel (pratik bir görev dahil) olup  iki sınavı içerir.

ЮР-3ГАЦ, sertifikalandırmayı başarıyla geçenlere aşağıdaki sertifikaları teslim eder:

 • Ulusal Kaynak Yapım Sertifikasyon Komitesinin (НАКС) Kaynakçılar ve kaynak üretim uzmanları sisteminde kayıtlı olan sertifika.
 • Kurul başkanı, kurul üyeleri ve Rusya'nın Rostekhnadzor temsilcisi tarafından imzalanan tasdik protokolü.