русский english turkey italy

 

Teknoloji Belgelendirmesi

Kaynak teknolojileri belgelendirmesi

 NAKS sicilinde № АЦСТ-123 nolu  , "Güney Bölgesel Belgelendirme Merkezi № 3 3  NAKS" LTD. ŞTİ., РД 03-615-03 ( АЦСТ-123,kaynaklı üretim için Ulusal Sertifikasyon Komitesine uygunluk belgesi, sertifika merkezinin faaliyet alanı, uygunluk belgesinin ekinde tanımlanmıştır) şartlarına uygun olarak kaynak teknolojilerin sertifikasyonu için bir sertifika merkezi olarak kayıt edilmiştir).

Срок действия Аттестата соответствия № АЦСТ-123 до 10.09.2017.

Teknoloji belgelendirme çeşitleri: Kaynak(kaplama) teknolojilerinin endüstriyel belgelendirmesi.

Tehnik cihazların grupları: GDО, GО, KО, NGDО, ОТОG, ОHNVP, PTО, МО, КSМ, SК.

Kaynak (kaplama) yöntemleri : ААД, ААДН, ААДП, ААДПН, АПГ, АПГН, АПИ, АФ, АФПН, Г, ГН, ЗН, КСО, КСС, МАДП, МП, МПГ, МПН, МПС, МПСН, МФ, НИ, РАД, РАДН, РД, Т, РДН.

Teknoloji belgelendirmesi hakkında genel bilgiler.

 РД 03-615-03'Tehlikeli Üretim Tesisleri İçin Teknik Cihazların İmalatı, Montajı, Onarımı ve rekonstrüksyonda Kaynak Teknolojilerinin Uygulama Sırası' ,19.06.2003 tarihli ve 103 sayılı Rusya'nın Gosgortechnadzor tarafından onaylanan Kararı  üzrine ,  kaynak ve kaplama teknolojileri ,tehlikeli üretim tesislerinin teknik cihaz, ekipman ve yapılarının imalatı, montajı, onarımı ve rekonstrüksyonda belgelendirilmelidir.

Tehlikeli üretim tesislerinin teknik cihaz, ekipman ve yapılarının imalatı, kurulumu, onarımı ve yeniden inşasında sertifikasız teknolojilerin kullanımı yasaktır.

Sanayi kaynak teknolojisinin  belgelendirme  türleri:

Birincil: birincil belgelendirme, başvuran kurumun bu teknolojiyi kurumuna ilk defa uyguladığında gerçekleştirilir; üretim belgelendirmeyi geçen Teknolojiye 'NAKS Sertifikası' nda veya ND'de belirtilen dağıtım bölgesi kapsamının ötesinde değişiklik yapıldıysa  ,aynı zamanda kurumun tarafından kullanılan kaynak (kaplama) teknoloji kullanım prosedürüne uygun olarak Rusya'nın Rostechnadzor'unun bir kararının olmaması durumunda uygulanır ;

Periyodik: mevcut ND tarafından öngörülen kaynak ve kaplama teknolojileri, ve РД 03-615-03, uygulanmadan önce başvuran kurumda tehlikeli üretim tesisleri   teknik cihazların imalatı, montajı, onarımı ve yenilenmesi için birincil belgelendirmeyi geçmiş sayılırlar . Bu teknolojiler, РД 03-615-03'ün uygulandıktan sonra 4 yılı geçmeden , periyodik belgelendirme yapılmalı . Periyodik belgelendirme, 'Belgelendirme Sertifikası' nın geçerlilik süresinden sonra - teknolojinin sürekli uygulanması durumunda veya kullanımında 1 yıldan fazla ara verildiğinde 4 yıl sonra tekrar belgelenmelidir.

Olağandışı: belgelendirme, Rusya Gosgortechnadzor'un bölgesel kuruluşların, kurumun teknik muayene departmanının yöneticisinin veya müşterinin teknik muayene bölümünün yöneticisinin talebi üzerine gerçekleştirilir.

 

Belgeledirme için gereken belgeler.

'Güney Bölgesel Belgelendirme Merkezi № 3 3 NAKS' LTD ŞTİ'nde kaynak teknolojilerinin belgelenmesi için, başvurular listeye göre ekler ve diğer belgelerle birlikte gönderilmeli.

Sunulan belgelerin uygulanması ve değerlendirilmesine dayanarak  'Güney Bölgesel Belgelendirme Merkezi, №3 NAKS' LTD ŞTİ. bir belgelendirme komitesi atar.Onay komitesi, sunulan belgelerin incelenmesini yapar ve temelinde bir sertifika programı hazırlar; kaynak teknolojisinin belgelendirmesini gerçekleştirir; rapor hazırlar.

Başvuru Sahibi,  'Güney Bölgesel Belgelendirme Merkezi №3 NAKS' LTD ŞTİ. aracılığıyla NAKS'ın tasdik sonuçlarına dayanarak, Kaynak Teknolojisi onay sertifikasını alır.

Belgelendirme sertifikasının geçerliliği 4 (dört) yıldır.

'Güney Bölgesel Belgelendirme Merkezi № 3 NAKS' LTD ŞTİ, kaynak teknolojilerinin belgelendirmesine hazırlık için teknik, danışmanlık ve metodolojik yardım da sağlamaktadır.

Kaynak teknolojisinin belgelenmesi için gerekli belgelerin listesi

1. Kurumun başvurusu*- Kaynak Teknolojisinin Üretim Belgelendirmesi hakkında , aşağıdaki ekler dahil:

      1. ND ile ilgili , belgelendirilien kaynak teknolojisinin kullanımını açıklayan bilgiler.

      2. Üretim şartlarında ve  belgelendirme sürecinde kullanılan kaynak, termal ve yardımcı teçhizat hakkında bilgi.

      3. Başvuru sahibi kurumdan belgelendirme sürecine katılan kaynak üretiminde uzman kişiler ve kaynak dikişi kalite muayene uzmanları hakkında bilgi sunulmalı.

      4.  Kaynak dikişi kalite muayene uzmanları hakkında bilgiler

2. Aynı kaynak dikişi üretim   grupların listesi ve özellikleri, başvuran kurum tarafından gerçekleştirilir.

3. Temel işlemler ve teknolojik sürecin özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler de dahil olmak üzere, üretim ve teknolojik dokümantasyon (teknolojik talimat) veya süreç verileri. **

4. Kaynak teknolojik işlemlerinin kartları.

5. Laboratuvarın yöneticisi tarafından imzalanmış ve başvuran organizasyonun mührü ile onaylanmış (olağanüstü ve periyodik sertifika durumunda) son 6 ay için kaynak dikişi muayene sonuçları üzerine bir belge.

6. Belgelerin fotokopileri *** -Kaynakçıların  (seviye I)  belgelendirilmesi ; - kaynak imalatında uzmanların (III, IV seviyeleri) belgelendirilmesi sertifikaları ; -kaynak ekipman sertifikaları; - Sertifikalı Laboratuar Sertifikaları **** ve kaynak dikişi kalite muayeneü uzman sertifikaları.

7. Teknolojinin uygulanmasına izin verilmesi de dahil olmak üzere önceki belgelendirme verileri (varsa).

8. Organizasyon için sorumlu kişinin atanması ve kaynak teknolojilerinin belgelendirilmesi için kuruluşun emri.

9. Başvuru sahibi kuruluşun devlet sicil belgesinin bir kopyası EGR'den (şirket adı ve yasal adres olan sayfalar, genelde bu 1. sayfadır).

* Sertifikasyon başvurusu, her kaynak yöntemi için ayrı olarak hazırlanmaktadır. Birleşik kaynak yöntemleri için tek bir başvuruya izin verilir.

** PTD, kaynak, kaynak malzemeleri, ekipman (Kaynak, montaj ve buna bağlı olanlar), ön ve yardımcı ısıtma için kaynaklı birleşimin montaj ve kaynak işleminin özelliklerine hazırlanması,derzler ve tek tek tabakaların uygulama sırası, kaynak sonrası ısıl işlemler, muayene yöntemleri, hacim muayeneü, kalite gereksinimleri vb. Kaynak (kaplama) için bir PTD'nin geliştirilmesinin temeil , ilgili tehlikeli teknik cihazların (RD, PB, SNiP, SP, STO) genel gerekliliklerini tanımlayan normatif belgeler, işin yapılması için proje, teknik talimatlar içeren çizimler olmalıdır.

*** Belgelerin tüm fotokopileri, başvuran kurulumun mührü ile onaylanmış olmalıdır.

**** Kendi laboratuarının yokluğunda, şirkete hizmet sunma sözleşmesi, emek laboratuvarının belgelenmesi sertifikası, kalite muayene uzmanlarının sertifikaları verilmelidir.

Kaynak teknolojisinin (teknik cihazların onaylanmış grupları, kaynak yöntemi) belgelendirilmesi, kaynakçıların, kaynak uzmanlarının, ekipmanların ve kalite muayene laboratuvarlarının belgelendirilme alanıyla çakışmalıdır.

Kaynak(kaplama) üretim teknolojisinin belgelenmesi için başvuru

Kaynak teknolojisinin belgelenmesi için başvuruya eklenen belgelerin listesi (РД 03-615-03)