русский english turkey italy

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА СП АТТЕСТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АТТЕСТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НК

Tahribatsız Muayene ve Teknik Teşhis Laboratuvarı

      Günümüzde tahribatsız muayene (NK) en gerekli güvenlik koşullarından biridir.Tahribatsız muayene veya teknik teşhis konusundaki karmaşık yapı, tehlikeli üretim tesislerinin endüstriyel güvenliğinin incelenmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.Dünya çapında en yüksek öncelik tanınıyor.

      Tahribatsız muayene, teknik tesislerin, binaların ve yapıların imalatı, inşası, kurulumu, onarımı, yeniden inşası, işletilmesi faaliyetlerini kapsar.

     "YuRGATs №3  NAKS"LTD ŞTİ' laboratuvarı, aşağıdaki tahribatsız muayene yöntemleri ile sertifikalandırılmıştır (Sertifika №71А080209) :
Akustik:  Penetrasyon maddeler:
 • Ultrasonik kusur tespit;
 • Ultrasonik kalınlık ölçümü.
 • Kılcal yöntemi;
 • Sızıntı arama yöntemi.
Manyetik: Görsel ve ölçme:
 • Manyetik.
 • VİK.
Rasyonel:
 • Röntgen.  
Laboratuvar, belgelendirme alanına uygun olarak her türlü tahribatsız muayeneyi gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü ekipmanla (eksiklik temizleme ekipmanları, yardımcı araçlar ve aksesuarlar) donatılmıştır:

Паровые и водогрейные котлы:

Системы газоснабжения (газораспределения):

 • Сосуды работающие под давлением свыше 0,07 МПа;
 • Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115°
 • Наружные газопроводы стальные;
 • Наружные газопроводы из полиэтиленовых и композиционных материалов;
 • Внутренние газопроводы стальные;
 • Детали и узлы, газовое оборудование.
Kaldırma tesisleri: Petrol ve gaz endüstri donatımı:
 • Kaldırma vinçleri;
 • Yük sansörleri (kuleler);
 • Teleferikler;
 • Yürüyen merdivenler;
 • Asansörler;
 • Boru döşeme vinçleri;
 • Manipülatör vinçleri.
 • Kuyu sondaj donatımı;
 • Kuyu bakım donatımı;
 • Kuyu kefetme ve tamir etme donatımı;
 • Gaz ve petrol pompalama istasyonlar donatımı;
 • Gaz ve petrol ürün boru hatları;
 • Petrol ve petrol ürünleri için rezervuarlar.
Patlayıcı ve tehlikeli kimyasal ürünlerin imalat donatımı: Demiryolu taşımacılığı tesislerde:
 • 16 MPa basınç altında çalışan kimyasal, petrokimya ve petrol rafinerileri donatımı;
 • 16 MPa üzerindeki basınç altında çalışan kimyasal, petrokimya ve rafinerilerin donatımı;
 • Vakum altında çalışan kimyasal, petrokimya ve rafinerilerin donatımi;
 • Patlayıcı ve toksik maddelerin depolandığı rezervuarlar;
 • Fırınlar,  VOT kazanlar, enerji teknolojisi kazanları ve atık kazanları;
 • Kompresör ve pompalama donatımı;
 • Santrifüjler, ayırıcılar;
 • Tanklar, konteynerler (fıçılar), patlayıcı ve toksik maddeler için tüpler;
 • Teknolojik boru hatları, buhar ve sıcak su boru hatları.
 • Tehlikeli maddelerin taşınması için araçlar (tanklar, konteynerler), ambalajlama, (azalan toksik gazların taşınması hariç).

  Binalar ve tesisler (şantiye)
  • Metal yapılar;
  • Betonarme ve metal betonarme yapılar;
  • Taş ve takviyeli taş yapılar.

"YuRGATs №3  NAKS"LTD ŞTİ'nın Tahribatsız Muayene ve Teknik Teşhis Laboratuvarının faaliyetleri için ana kriterdir.:

 • İşin kalite güvencesi için oryantasyon;
 • İncelenen tesislerin uygunluğunun / uygunsuzluğunun nesnel değerlendirmesi;
 • Yapılan işin sonuçlarına göre muhasebe belgelerinin zamanında verilmesi;
 • Tahribatsız muayene yöntemlerinin uygulanan yöntemlerinin (türleri) sürekli iyileştirilmesi;
 • Yüksek kaliteli ürün göstergelerinin elde edilmesi ve muayenin organizasyonu konusunda yerli ve yabancı işletmelerin en iyi uygulamalarının incelenmesi.

Deneyimli profesyoneller ve yüksek  potansiyelli genç personelinden oluşan dengeli bir ekiple çalışmamızı, doğru ve zamanında yapacağız.

RK Labarotuvarı

Mekanik testler - ürün kalitesini ve kaynak malzemelerini, metallerin ve alaşımların kaynaklanabilirliğini, kaynak yöntemlerinin uygunluğunu ve kaynakçıların kalifikasyonunu değerlendirirken kaynak rejimlerini belirlemek için yapılır. Kurumuzun uzmanları, kaynak sırasında kusur nedenlerini analiz etmeye yardimcı olacak ve onları ortadan kaldırmak için tedbirler geliştirecekler.

Laboratuvarın 2015 yılında gerçekleşen mekanik test akreditasyonu (belge № ИЛ-ЛРИ-00684) ve  yüksek nitelikli uzmanların bulunması bize aşağıdaki test çeşitlerini yapma hakkını verir:

 

Механические статические(динамические) испытания  Методы измерения твердости
 • Прочности на рястяжении;
 • При нормальной температуре;
 • При пониженной температуре;
 • При повышенной температуре;
 • Тонких листов;
 • Проволоки;
 • Труб;
 • Стали арматурной;
 • Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв;
 • Прочности на сжатие;
 • Прочности на изгиб;
 • Полиэтиленовых труби их сварных соединений, пластмасс, термопластов;
 • Ударной вязкости;
 • На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах;
 • Склонности к механическому старению методом ударного изгиба.
 • По Бринеллю (вдавливанием шарика);
 • На пределе текучести(вдавливанием шара); 
 • По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды);
 • По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника);
 • По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика);
 • По Шору (методом упругого отскока бойка);
 • Измерение методом ударного отпечатка;
 • Микротвердость(вдавливанием алмазных наконечников);
 • Кинетический метод.
 Методы исследования структуры элементов  Методы содержания элементов
   
 • Металлографические исследования;
 • Определение количества неметаллических включений;
 • Определение балла зерна;
 • Определение глубины обезуглероженного слоя;
 • Определение содержания ферритной фазы;
 • Определение степени графитизации;
 • Определение степени сфероидизации перлита;
 • Макроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений;
 • Определение структуры чугуна;
 • Определение величины зерна цветных металлов. 
 • Спектральный анализ;
 • Фотоэлектрический спектральный анализ;
 • Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов.
Испытания на коррозийную стойкость
 • Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание;
 • Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования;
 • Метод ускоренных коррозионных испытаний;
 • Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии;
 • Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии.