русский english turkey italy

 

Tahribatsız Muayene İnspektörleri

  Tahribatsız muayene - tesisin veya bileşenlerin güvenilirliğini, temel çalışma özelliklerini ve özelliklerini kontrol eder, devreden çıkma veya sökme işlemleri gerektirmemektedir.
  Tahribatsız muayene yapan uzmanlar (NDT Teknisyenleri), tahribatsız muayene alanında personel belgelendirilmesi için Rusya'nın Gosgortechnadzor Kararı, Rusya'nın Adalet Bakanlığı tarafından 17.02.2002 tarihinde ve 3378 nolu kayıt numarası ile tescil edilen 23.01.02 No. 3 Kararı ile onaylanan  kurallara (ПБ 03-440-02) uygun olarak sertifikalandırılmalıdır.
  Tahribatsız muayene (NDT Teknisyenleri) alanındaki uzmanların belgelendirilmesi, yeterliliklerini teyit etmek ve tahribatsız muayene yöntemlerinin bir veya birkaçında çalışma hakkı tanımak için yapılır.
  Zararsız üretim tesislerinde ve tahribatsız muayene alanında belgelendirme yapan kuruluşlarda tahribatsız muayene konusunda faaliyet gösteren kuruluşlar için Tahrbatsız muayene uzmanlarının (NDT Teknisyenleri) belgelendirilmesi zorunludur.
ПБ 03-440-02 tehlikeli üretim tesislerinde, teknik cihazlar, binalar ve yapıların tahribatsız muayenesini yapan (NDT teknisyenleri) personeli için, üretim sırasında, Kontrol tesislerin Listesi ve Kontrol Yöntemleri Listesine göre inşaat, kurulum, tamir, yeniden yapılandırma, teknik teşhis, belgelendirme kurallarını uygular.
  Uzmanlar Eğitim ve üretim tecrübelerine bağlı olarak Bağımsız Muayene  (NDT Teknisyenleri), I, II, III olmak üzere üç profesyonel nitelikte belgelendirilmektedir.Her adayın belgelendirme kapsamı, nesnelerin ve kontrol yöntemlerinin listelerine uygun olarak belirlenen belirli tesisleri kontrol etme sorumlulukları kapsamındadır ПБ 03-440-02,uyarınca sertifikalı uzmanlar, sertifikalarında belirtilen yeterlilik düzeylerine, yöntemlerine ve tesislerine göre tahribatsız muayene yapabilirler.

  Bağımsız muayene alanında çalışan personelin belgelendirilmesi aşağıdaki prosedürleri sağlar:

  • sertifika şartları ve süreçler hakkında bilgi edinmek için başvuranın (adayın veya adayın iş verenin kurumu) sözlü veya yazılı başvurusu Bağımsız Kuruluşa gönderilmesi;
  • gerekli belgeler listesi ve Bağımsız kuruluşun sınav merkezlerinin bir listesi (varsa) ile başvuru sahibine sunulması;
  • başvuranın, bu kuralların paragraf 4.3'ü uyarınca belgelerin eklenmesiyle Bağımsız kuruluşa gönderilmesi;
  • Başvurunun Bağımsız kuruluşun tescili, Başvuru Sahibinin Başvurunun Teslim Edilmesi Hakkında Tebliği ve İşlerin Belgelendirme İşleminde Karmaşıklığının Belirlenmesi;
  • Gönderilen belgelerin uygulanması, yeterliliği ve eksiksiz olup olmadığı incelenerek Bağımsız kuruluş tarafından tutulması, üzerinde karar verilmesi; başvuru sahibine belgelendirme zamanlaması hakkında bir bildirim göndermek ve gerekirse ek bilgi talebinde bulunmanmasıdır.
  • Sınavlar, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi;
  • sonuçların analizi ve adaya uygun yeterlilik seviyesinin verilmesine ilişkin karar verme;
  • Kara olumlu ise, belgenin  kaydı ve teslim edilmesi;
  • Karar olumsuz ise, sebeplerini belirten belgelendirme imkansızlığı başvuru sahibine bildirilir.

Ayrıca belgelendirme prosedürü, belgelendirme sonuçları ve başvuranın şikayet ve iddialarının değerlendirilmesi hakkındaki bilgi yayılarını da içermektedir.